Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

www.stud.math

Rapportskriving i LaTeX

---Et kræsjkurs for matematikkstudenter

Dette er et kompendium på 70-80 sider skrevet initielt sommeren 2001 av Håvard Berland og med en større oppdatering våren 2005. Den aller siste oppdateringen var 5. Nov 2006.

Kompendiet er egentlig myntet på studenter som kan littegranne LaTeX fra før av, men det inkluderer alle slides fra et introduksjonsforedrag i LaTeX.

Kompendium

Pdf
Html

LaTeX tilleggsdokumentasjon

Amsldoc
Matematikk i LaTeX. Obligatorisk lesing.
Beamer
For å lage presentasjoner (slides) i LaTeX.
Listings
Pen inkludering av kildekode i mange språk.
XYguide
Pakke for å lage grafer og diagrammer.
BibTeX
Norsk guide til BibTeX skrevet av og for UiO.
Symboler (82 sider)
Fire siders sammendrag
Algorithms
Pakke for å typesette algoritmer.
Fancyhdr
For mer avanserte topp- og bunntekster.
SIunits
Gir korrekt typesetting av alle tenkelige enheter.
Theorem
For å gjøre justeringer på hvordan teoremer og lignende skal se ut.
Subfig
Flere figurer "inni" samme figur

Emacs

Emacs reference card
En side med det viktigste i emacs.
AUCTeX
Manual, 83 sider. Webside for AUCTeX.
Reftex in a nutshell
Webside for RefTeX.

Grafikk

Xfig user manual
Figtex2eps
Få med LaTeX i xfig-figurene.
Gnuplot manual
Webside for gnuplot
gptex2eps
Få med LaTeX inn i plottene.
laprint
LaTeX inn i Matlab-plott, webside.

Diverse

CVS - manual
5-siders (rcs og) cvs-kurs
Subversion - handbook
Prosjekthjemmeside
Make
Manual på 150 sider.


------------------------------------------------------------------------
Redaktør: Webmaster   Kontaktadresse: Webmaster   Sist oppdatert: 2007-09-26